Hornboskapens Vänner


 

Hornboskapen vänner bildades 1953 med syfte att ” att vårda Hornboskapens traditioner samt att med ekonomiskt stöd bidra till att trygga dess fortbestånd ”. Något föreningen också fullgör genom att dela ut stipendier (se nedan), att bidra till instrumentreparationer och -inköp, resor, jubiléer, kavajer, skivinspelningar samt därtill genom att tydligt ange för Hornboskapens representanter hur saker och ting gjordes förr (om än inte alltid bättre).

Föreningens tillkomst var till stor del Lasse Hellbergs förtjänst medan den långvarige skattmästaren Stig Qla Holmqvist såg till att fylla föreningens kassa.

Medlemskap i föreningen finns i tre former. Aktiva medlemmar i Hornboskapen betalar ingen avgift. Årsbetalande medlemmar skall erlägga minst 50 kronor medan ständigt medlemskap kan lösas genom att erlägga minst 500 kronor. Ständigt medlemskap kan f.ö. förnyas hur många gånger som helst. Genom åren har därtill föreningen fått större och mindre donationer som omsatts i nya fonder och nya stipendier. Ibland i enlighet med donatorns önskemål, ibland i enlighet med föreningens styrelses djupa kännedom om Hornboskapens behov.

Personer som på olika sätt gjort extra ordinära insatser för att gynna Hornboskapen kan bli utsedda till Gynnare (se nedan).

Medlemsförmånerna är, förutom att bidra ekonomiskt till Hornboskapens fortlevnad, att få ta del av föreningens årsberättelse som inkluderar terminsvisa redogörelser för Hornboskapens verksamhet och annat skoj, samt att få bevista föreningens årsstämma, Vårtinget, i regel med start kl. 16, hållen någonstans på Södermanlands-Nerikes nation den 30 april. I anslutning till mötet bjuder Hb, vid tjänlig väderlek, på vårkonsert före mötet samt efter mötet på groggen ”Skridsko” (receptet är hemligt).

 

Föreningen har en styrelse som består av;

Ordförande: Musikdirektör Göran Carenbäck

Skattmästare: Docent Fredrik Sandgren

Sekreterare: Jur kand Monica Landmark

Ledamöter:

Professor Henrik Ågren

Adjunkt Annelie Wargdal

Musikdirektör Lars Andrén

Nationens musikanförare (ständig ledamot)

 

Donationer samt skrivelser kan tillställas föreningens ordförande eller sekreterare adress Hornboskapens Vänner c/o Hornboskapen, Södermanlands-Nerikes nation, S:t Larsgatan 4, 753 11 Uppsala.

Medlemsavgift kan erläggas till plusgiro 27 66 61-6. Nya medlemmar ombeds meddela adress till skattmästare Fredrik Sandgren, Champinjonvägen 4, 756 45 Uppsala alt. till e-adress: kfsandgren67@gmail.com. Likaså bör adressändringar meddelas skattmästaren omgående så att årsberättelsen kommer till rätt ställe.

 

Stipendier:

  • Hornboskapens vänners stora premium (efter omröstning inom Hornboskapen)
  • Albert Gilles memorial (till Hornboskapens anförare)
  • Bjarne Forss’ stipendium till en musikant av hjärtat
  • Ulla & Stig Holmqvists kornett
  • Esse Almqvists minne
  • Charlotte Paulis minnesfond för stärkande av den sociala samhörighetskänslan inom Hornboskapen
  • Vännernas flitpeng
  • Vännernas ovänners särskilda pris (där man betalar vattnet själv)
  • Harald Rydbergs minne (delas ut i samband med jubiléer)

 

Gynnare:

Ernst Trygg 1954

Ingrid Edén 1965

Rudolf Edén 1965

Stig Claesson 1966

Carl Gösta Widstrand 1984

Stig Holmqvist 1993

Bengt Georg Gilmark 1998

Tom Pauli 1998

Lennart Åqvist 2000

Göran Carenbäck 2003

Orvar Starbäck 2003

Lars Ekman 2007

Bengt Bergström 2012

Charlotte Pauli (postumt) 2014