Delar av vår repertoar


 

Spelning på Borgholms slottsruin på Öland under turnén 2019.

Spelning utanför Universitetshuset på Reccegasquen 2009.

Spelning i samband med invigningen av Olrogs Plats i Uppsala 2013.

Spelning på Vårbalen för Snerikekören 2012.

Hornboskapen spelar Disney Time på Luciagasquen 2013.

Nedan kan du lyssna på delar av Hornboskapens repertoar.